วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

คำขวัญเชียงใหม่


จังหวัดเชียงใหม่
คำขวัญ : ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผาชาติล้วนงามตา นามล้ำค่านครพิงค์

นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ หรือเวียงพิงค์ ก่อตั้งโดยพญามังรายมหาราชปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์มังรายเมื่อพ.ศ. 1839 ราชวงศ์นี้ได้ปกครองต่อมาอีก 200 ปี เมืองนี้จึงตกเป็นเมืองขึ้นของพม่าในปีพ.ศ. 2101 ต่อมาในปีพ.ศ. 2317 พระเจ้าตากสินมหาราชมาขับไล่พม่าจนพ่ายแพ้ไป เชียงใหม่จึงรวมเข้าในอาณาจักรสยามนับแต่นั้นมา ต่อมาในสมัยพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเชียงใหม่มีฐานะเป็นเมืองประเทศราช และเมื่อมีการปรับปรุงการปกครองส่วนภูมิภาคในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเชียงใหม่เปลี่ยนฐานะเป็นมณฑลพายัพ และเป็นจังหวัดในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ปัจจุบันเชียงใหม่นับเป็นเมืองใหญ่และสำคัญที่สุดของภาคเหนือ และในขณะเดียวกันก็ยังเป็นเมืองที่รวบรวมศิลปกรรม โบราณวัตถุ ตลอดจนวัฒนธรรมดั้งเดิมของล้านนาไทยเอาไว้ โดยทั่วไปแล้วพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ส่วนใหญ่เป็นป่าละเมาะและภูเขา มีที่ราบอยู่ตอนกลางตามสองฟากฝั่งแม่น้ำปิง

3 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ก็งั้นๆไม่เท่าไรเด็กป.6อย่างพวกผมแต่งดีกว่าอีก

พิช ศิริชัยนาคร กล่าวว่า...

คนบนโลกนี้มี 2 จำพวก คือ 1 ทำทุกอย่างเเล้วค่อยพูด กับ 2 ไม่ทำห่าไรเเล้วพูดอย่างเดียว

May กล่าวว่า...

ตี้พิมเเบบอี้นี้ขอถามหน่อย ไดกินข้าวก่อนล่ะถึงพิม หรือว่ากินหญ้าล่ะถึงพิม เพราะคนส่วนใหญ่ ถ้ากิ๋นข้าวเเล้วพิม หู้สึกว่าจะคิดดีกว่านี้ อันนี้ท่าจะกิ๋นหญ้า ล่ะถึงมาพิมเเม่นก่อ งั้นๆๆล่ะเปนหยัง อย่างน้อยคนเจียงใหม่ส่วนมากก่อมีความคิดดีกว่านี้ บ่าเกยดูถูก คำขวัญบ้านไผก่อเเล้วกัน